Датум објаве: 18.08.2017.године

Редни број: 04/Д-2017

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:Набавка добара - Рачунарска опрема

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - 13.09.2017