• Current
joomla slider not working

Оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини

Градско веће Града Чачка расписује оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини. 

Грађевинско земљиште је ближе описано као КП бр.5194/1 КО Чачак, површине 2.219м2. Рок за подношење пријава на оглас је 30 дана од дана објављивања - 12.08.2019.

Преузмите оглас...


Закон о планирању и изградњи 


Овим законом уређује се: услови и начин уређења простора,уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња објеката; вршење надзора над применом одредаба овог закона и инспекцијски надзор 

Преузмите комплетан закон...


Закон о јавним набавкама

Овим законом се: уређују услови, начин и поступак набавке добара и услуга и уступања извођења радова у случајевима када је наручилац тих набавки државни орган, организација, установа или друго правно лице одређено овим законом...

Преузмите комплетан закон...