• Current
joomla slider not working

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Решења Градског већа града Чачка бр. 06-3/2023-III од 12.01.2023.год. ЈП „ГРАДАЦ“ ЧАЧАК расписује:

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас преузмите са овог линка

Образац пријаве


 

Закон о планирању и изградњи 


Овим законом уређује се: услови и начин уређења простора,уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња објеката; вршење надзора над применом одредаба овог закона и инспекцијски надзор 

Преузмите комплетан закон...


Закон о јавним набавкама

Овим законом се: уређују услови, начин и поступак набавке добара и услуга и уступања извођења радова у случајевима када је наручилац тих набавки државни орган, организација, установа или друго правно лице одређено овим законом...

Преузмите комплетан закон...