• Current
joomla slider not working

Програм пословања предузећа за 2020. годину

Извештај о пословању предузећа за 2019. годину

Измене и допуне програма пословања предузећа за 2019. годину

Извештај о пословању предузећа за 2017. годину

Измене и допуне програма пословања предузећа за 2017. годину

Извештај о пословању предузећа за 2016. годину


Закон о планирању и изградњи 


Овим законом уређује се: услови и начин уређења простора,уређивање и коришћење грађевинског земљишта и изградња објеката; вршење надзора над применом одредаба овог закона и инспекцијски надзор 

Преузмите комплетан закон...


Закон о јавним набавкама

Овим законом се: уређују услови, начин и поступак набавке добара и услуга и уступања извођења радова у случајевима када је наручилац тих набавки државни орган, организација, установа или друго правно лице одређено овим законом...

Преузмите комплетан закон...