На линку испод можете извештај о реализацији програма пословања за 2020. годину, за период  од 01.01.2020. до 31.03.2020.

2020

На линку испод можете извештај о реализацији програма пословања за 2020. годину, за период  од 01.01.2020. до 30.06.2020.

2020

На линку испод можете извештај о реализацији програма пословања за 2020. годину, за период  од 01.01.2020. до 30.09.2020.

2020

На линку испод можете извештај о реализацији програма пословања за 2020. годину, за период  од 01.01.2020. до 31.12.2020.

2020

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2019. годину, за период  од 01.01.2019. до 30.09.2019.

2019

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2019. годину, за период  од 01.01.2019. до 31.12.2019.

2019

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2019. годину, за период  од 01.01.2019. до 30.06.2019.

2019

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2019. годину, за период  од 01.01.2019. до 31.03.2019.

2019