На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2021. годину, за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Program 2021 L

 

Скупштина Града Чачка на седници одржаној 29. и 30. јуна 2021. године донела је одлуку о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈП "Градац" за 2021. годину.

Одлуку можете преузети на линку испод.

Program 2021 L

Скупштина Града Чачка на седници одржаној 29. и 30. јуна 2021. године донела је одлуку о давању сагласности на измене и допуне програма коришћења буџетске помоћи ЈП "Градац" Чачак за 2021. годину.

Одлуку можете преузети на линку испод.

Program 2021 L

На линку испод можете преузети програм пословања ЈП "Градац" за 2021. годину.

Program 2021 L

На линку испод можете извештај о реализацији програма пословања за 2020. годину, за период  од 01.01.2020. до 31.03.2020.

2020

На линку испод можете извештај о реализацији програма пословања за 2020. годину, за период  од 01.01.2020. до 30.06.2020.

2020

На линку испод можете извештај о реализацији програма пословања за 2020. годину, за период  од 01.01.2020. до 30.09.2020.

2020

На линку испод можете извештај о реализацији програма пословања за 2020. годину, за период  од 01.01.2020. до 31.12.2020.

2020