На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2017. годину, за период  од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Program 2017.

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2017. годину, за период  од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Program 2017.

 На линку испод можете преузети измене и допуне програма пословања ЈП "Градац" Чачак за 2016. годину.

Програм пословања за 2016. годину

 

На линку испод можете преузети програм пословања за 2016. годину.

Програм пословања за 2016. годину