На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2017. годину, за период  од 01.01.2017. до 30.12.2017.

Program 2017.

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2017. годину, за период  од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Program 2017.

На линку испод можете преузети програм пословања ЈП "Градац" за 2018. годину.

Za sajt program 2018 levo

На линку испод можете преузети програм пословања за 2017. годину.

Program 2017.

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2017. годину, за период  од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Program 2017.

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2017. годину, за период  од 01.01.2017. до 30.06.2017.

Program 2017.

 На линку испод можете преузети измене и допуне програма пословања ЈП "Градац" Чачак за 2016. годину.

Програм пословања за 2016. годину

 

На линку испод можете преузети програм пословања за 2016. годину.

Програм пословања за 2016. годину