На линку испод можете преузети измене и допуне програма пословања ЈП "Градац" за 2018. годину.

Za sajt program 2018 levo

 На линку испод можете преузети табеларни приказ програма уређивања грађевинског земљишта ЈП "Градац" за 2019. годину.

Program 2019 land

На линку испод можете преузети програма упословања ЈП "Градац" за 2019. годину.

Program 2019 land

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2018. годину, за период  од 01.01.2018. до 31.03.2018.

Za sajt program 2018 levo

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2017. годину, за период  од 01.01.2017. до 30.12.2017.

Program 2017.

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2017. годину, за период  од 01.01.2017. до 30.09.2017.

Program 2017.

На линку испод можете преузети програм пословања ЈП "Градац" за 2018. годину.

Za sajt program 2018 levo

На линку испод можете преузети програм пословања за 2017. годину.

Program 2017.