На линку испод можете преузети измене и допуне програма пословања предузећа за 2019. годину.

Za sajt program 2019

На линку испод можете преузети извештај о пословању предузећа за 2019. годину.

2019

На линку испод можете преузети измене и допуне програма пословања предузећа за 2017. годину.

Za sajt program 2017

На линку испод можете преузети извештај о пословању предузећа за 2017. годину.

2017

На линку испод можете преузети извештај о пословању предузећа за 2016. годину.

2016

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2018. годину, за период  од 01.01.2018. до 31.12.2018.

Za sajt program 2018 levo

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2018. годину, за период  од 01.01.2018. до 30.09.2018.

Za sajt program 2018 levo

На линку испод можете преузети извештај о пословању предузећа за 2018. годину.

Za sajt program 2018 levo