На линку испод можете преузети измене и допуне програма пословања ЈП "Градац" Чачак за 2016. годину.

Програм пословања за 2016. годину

 

На линку испод можете преузети програм пословања за 2016. годину.

Програм пословања за 2016. годину