На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2018. годину, за период  од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Za sajt program 2018 levo

На линку испод можете преузети измене програмa пословања I за 2020. годину.

2020

На линку испод можете преузети измене програмa пословања II за 2020. годину.

2020

На линку испод можете преузети програм пословања ЈП "Градац" за 2020. годину.

2020

На линку испод можете преузети измене и допуне програма пословања предузећа за 2019. годину.

Za sajt program 2019

На линку испод можете преузети извештај о пословању предузећа за 2019. годину.

2019

На линку испод можете преузети измене и допуне програма пословања предузећа за 2017. годину.

Za sajt program 2017

На линку испод можете преузети извештај о пословању предузећа за 2017. годину.

2017