На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2019. годину, за период  од 01.01.2019. до 30.09.2019.

2019

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2019. годину, за период  од 01.01.2019. до 31.12.2019.

2019

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2019. годину, за период  од 01.01.2019. до 30.06.2019.

2019

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2019. годину, за период  од 01.01.2019. до 31.03.2019.

2019

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2018. годину, за период  од 01.01.2018. до 30.06.2018.

Za sajt program 2018 levo

На линку испод можете преузети измене програмa пословања I за 2020. годину.

2020

На линку испод можете преузети измене програмa пословања II за 2020. годину.

2020

На линку испод можете преузети програм пословања ЈП "Градац" за 2020. годину.

2020