Скупштина Града Чачка на седници одржаној 3. августа 2022. године донела је одлуку о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈП "Градац" за 2022. годину.

Одлуку можете преузети на линку испод.

Program 2022

Скупштина Града Чачка на седници одржаној 26. и 27. јула 2022. године донела је закључак да се усваја Извештај о пословању ЈП "Градац" Чачак за 2021. годину.

Извештај можете преузети на линку испод.

Program 2021 L

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2021. годину, за период од 01.01.2021. до 31.12.2021.

Program 2021 L

Скупштина Града Чачка на седници одржаној 15. и 18. oktobra 2021. године донела је одлуку о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈП "Градац" за 2021. годину.

Одлуку можете преузети на линку испод.

Program 2021 L

Скупштина Града Чачка на седници одржаној 28. и 29. децембра 2021. године донела је одлуку о давању сагласности на програм пословања ЈП "Градац" за 2022. годину.

Одлуку можете преузети на линку испод.

Program 2022

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2021. годину, за период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Program 2021 L

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2021. годину, за период од 01.01.2021. до 30.06.2021.

Program 2021 L

На линку испод можете преузети извештај о реализацији програма пословања за 2021. годину, за период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Program 2021 L