На линку испод можете преузети износ трошкова за издавање услова за пројектовање и прикључење на јавни пут и на атмосферску канализацију.

Износ трошкова за издавање услова за пројектовање и прикључење на јавни пут и на атмосферску канализацију

 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

На линку испод можете преузети програм постављања аутобуских стајалишта на територији Града Чачка за 2015. годину.

Програм постављања аутобуских стајалишта за 2015. годину

На линку испод можете преузети правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

На линку испод можете преузети одлуку о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта.

Одлука о утврђивању доприноса за уређење грађевинског земљишта

На линку испод можете преузети одлуку о грађевинском земљишту.

Одлука о грађевинском земљишту

На линку испод можете преузети одлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта.

Одлука о критеријумима за уређивање грађевинског земљишта