Датум објаве: 28.11.2017.године

Редни број: 02/У-2017

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности 

 Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите измену конкурсне документације - 30.11.2017.год.

Преузмите Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору о јавној набавци

Датум објаве: 27.11.2017.године

Редни број: 01/Р-2017

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности - поновљени поступак

 Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору о јавној набавци

Датум објаве: 15.09.2017.године

Редни број: 05/Д-2017

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 13.09.2017.године

Редни број: 06/Д-2017

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 18.08.2017.године

Редни број: 04/Д-2017

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:Набавка добара - Рачунарска опрема

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - 13.09.2017