Датум објаве: 15.09.2017.године

Редни број: 05/Д-2017

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 13.09.2017.године

Редни број: 06/Д-2017

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 18.08.2017.године

Редни број: 04/Д-2017

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:Набавка добара - Рачунарска опрема

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - 13.09.2017

Датум објаве: 05.06.2017.године

Редни број: 01/У-2017

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:Набавка услуге - Лиценцирање софтвера ( обнављање годишњих лиценци за Microsoft пословни софтвер - оперативни систем и канцеларијски пакет)

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 03.07.2017.године

Редни број: 03/Д-2017

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:Набавка добара - Канцеларијски материјал

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите oдлуку о додели уговора