Датум објаве: 21.10.2016.године

Редни број: 03/Д-2016

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:Набавка добара - набавка мобилијара

 

Датум објаве: 20.10.2016. године

Редни број јавне набавке: 04/Д-2016

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке: набавка добара - рачунарска опрема

 

 

Датум објаве: 19. април 2016.
Редни број јавне набавке:  01/У-2016
Врста поступка: 
јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке:   набавка услуге - лиценцирање софтвера

Датум објаве: 29. март 2016.
Редни број јавне набавке:  02/Д-2016
Врста поступка: 
јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке:   набавка добара - бензин ( набавка нафтних деривата за возила из возног парка ЈП ’’Градац’’ )

Датум објаве: 28. март 2016.
Редни број јавне набавке:  01/Д-2016
Врста поступка: 
јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке:   набавка добара - канцеларијски материјал