Датум објаве: 13.03.2017.године

Редни број: 01/Д-2017

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:Набавка добара - Бензин ( набавка нафтних деривата за потребе возног парка ЈП"Градац"Чачак )

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите измену  конкурсну документацију

Преузмите обавештење о продужењу рока за подношење понуде

 Одговор на захтев за додатним информацијама

Одговор на захтев за додатним информацијама

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закључењу уговора

Датум објаве: 16.11.2016.године

Редни број: 05/Д-2016

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:Набавка добара - набавка аутомобила

Датум објаве: 21.10.2016.године

Редни број: 03/Д-2016

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:Набавка добара - набавка мобилијара

 

Датум објаве: 20.10.2016. године

Редни број јавне набавке: 04/Д-2016

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке: набавка добара - рачунарска опрема

 

 

Датум објаве: 19. април 2016.
Редни број јавне набавке:  01/У-2016
Врста поступка: 
јавна набавка мале вредности
Предмет јавне набавке:   набавка услуге - лиценцирање софтвера