Датум објаве: 05.06.2017.године

Редни број: 01/У-2017

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:Набавка услуге - Лиценцирање софтвера ( обнављање годишњих лиценци за Microsoft пословни софтвер - оперативни систем и канцеларијски пакет)

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 03.07.2017.године

Редни број: 03/Д-2017

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:Набавка добара - Канцеларијски материјал

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите oдлуку о додели уговора

Датум објаве: 13.03.2017.године

Редни број: 02/Д-2017

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:Набавка добара - Набавка електричне енергије за пословну зграду ЈП"Градац" Чачак

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите измену конкурсне документације(исправна верзија текста)

Преузмите обавештење о продужењу рока за подношење понуде

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 13.03.2017.године

Редни број: 01/Д-2017

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:Набавка добара - Бензин ( набавка нафтних деривата за потребе возног парка ЈП"Градац"Чачак )

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите измену  конкурсну документацију

Преузмите обавештење о продужењу рока за подношење понуде

 Одговор на захтев за додатним информацијама

Одговор на захтев за додатним информацијама

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закључењу уговора

Датум објаве: 16.11.2016.године

Редни број: 05/Д-2016

Врста поступка: поступак јавне набавке мале вредности

Предмет јавне набавке:Набавка добара - набавка аутомобила