Датум објаве: 11.06.2019.године

Редни број: 01/У-2019

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите обавештење о закљученом уговору