Датум објаве: 06.12.2018.године

Редни број: 03/Д-2018,по овл. 

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора 

Преузмите обавештење о закљученом уговору