Датум објаве: 27.11.2017.године

Редни број: 01/Р-2017

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности - поновљени поступак

 Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору о јавној набавци