Датум објаве: 11.06.2019.године

Редни број: 01/У-2019

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 06.12.2018.године

Редни број: 03/Д-2018,по овл. 

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора 

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 21.09.2018.године

Редни број: 02/Д-2018

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 07.06.2018.године

Редни број: 01/У-2018

Врста поступка:  поступак јавне набавке мале вредности

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора