Датум објаве: 22. фебруар 2016.
Редни број јавне набавке:  04/Р-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:   набавка радова - појачана поправка општинских и некатегорисаних путева 

 

Датум објаве: 18. фебруар 2016.
Редни број јавне набавке:  03/Р-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:   набавка радова - радови на одржавању улица и јавних површина у граду

 

Датум објаве: 12. фебруар 2016.
Редни број јавне набавке:  02/У-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:   набавка услуге - рад на пословима одржавања јавне расвете - ''Југ'' 

 

Датум објаве: 12. фебруар 2016.
Редни број јавне набавке:  01/У-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:   набавка услуге - рад на пословима одржавања јавне расвете - ''Север''