Датум објаве: 17. март 2016.
Редни број јавне набавке:  09/Р-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:   набавка радова - рехабилитација коловоза дела општинског пута Л 308 Горња Трепча

 

Датум објаве: 17. март 2016.
Редни број јавне набавке:  08/Р-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:   набавка радова - радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на путевима

 

Датум објаве: 16. март 2016.
Редни број јавне набавке:  07/Р-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:  набавка радова - радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације у граду

 

Датум објаве: 02. март 2016.
Редни број јавне набавке:  06/Р-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:   набавка радова - одржавање општинских и некатегорисаних путева на којима није завршна обрада у асфалтном застору, већ је коловоз у тампону / ризла, шљунак и сл.

 

Датум објаве: 24. фебруар 2016.
Редни број јавне набавке:  05/Р-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:   набавка радова - одржавање општинских и некатегорисаних путева са асфалтним коловозним застором