Датум објаве: 27. април 2016.
Редни број јавне набавке:  14/Р-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:   набавка радова - радови на унапређењу безбедности саобраћаја

 

Датум објаве: 21. април 2016.
Редни број јавне набавке:  13/У-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:   набавка услуге - одржавање светлосне сигнализације са набавком и уградњом делова

 

Датум објаве: 12. април 2016.
Редни број јавне набавке:  12/Д-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:   НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ( накнада за утрошену енергију јавне расвете - плаћање утрошене енергије по рачунима испоручиоца електро енергије ) 

 

Датум објаве: 06. април. 2016. године
Редни број јавне набавке:  11/Р-2016 
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:  набавка радова - радови на одрзавању хоризонталне саобрацајне сигнализације

 

Датум објаве: 04. април. 2016. године
Редни број јавне набавке:  10/У-2016 
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:  набавка  услуге - геодетскe услуге ( за потребе израде урбанистичких планова, пројеката парцелација и др. )