Датум објаве: 21. јун 2016.
Редни број јавне набавке:  17/Р-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:   набавка радова - уређење аутобуских стајалишта

 

Датум објаве: 16.  јун  2016.
Редни број јавне набавке:  19/Р-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:   набавка радова - чишћење канала у Љубићу

 

Датум објаве: 02. јун 2016.
Редни број јавне набавке:  15/Д-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:   набавка добара - набавка и уградња семафорских уређаја

 

Датум објаве: 27. април 2016.
Редни број јавне набавке:  14/Р-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:   набавка радова - радови на унапређењу безбедности саобраћаја