Датум објаве: 07.03.2017.године

Редни број: 05/Р-2017

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке

Предмет јавне набавке:Набавка радова - Рехабилитација коловоза дела општинског пута Л 308 Горња Трепча ( друга фаза )

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора- објава дана 06.04.2017.год.

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Преузмите одлуку о измени уговора

Датум објаве: 28.02.2017.године

Редни број: 01/Р-2017

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке

Предмет јавне набавке:Набавка радова - Радови на одржавању улица и јавних површина у граду

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 27.02.2017.године

Редни број: 02/Р-2017

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке

Предмет јавне набавке:Набавка радова - Одржавање општинских и некатегорисаних путева са асфалтним коловозним застором

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 30.11.2016.године

Редни број: 21/У-2016

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке

Предмет јавне набавке:Набавка услуге - Зимско одржавање путева за сезону 2016/2017 година

 

Преузмите позив за подношење понуде 

Преузмите конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

 Преузмите обавештење о закљученом уговору 

Датум објаве: 03. октобар 2016.
Редни број јавне набавке:  20/Р-2016
Врста поступка: 
отворени поступак јавне набавке
Предмет јавне набавке:   набавка радова- одржавање водотока другог реда - поток ''Бунковац'' на територији МЗ Љубић и МЗ Коњевићи