Датум објаве: 04.04.2017.године

Редни број: 10/Р-2017

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке

Предмет јавне набавке:Набавка радова - Радови на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације на градском подручју

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одговор на захтев за додатним информацијама - 18.04.2017.год.

Преузмите одговор на захтев за додатним информацијама - 20.04.2017.год

Преузмите измену конкурсне документације - од 21.04.2017.год.

Преузмите одлуку о додели уговора 

Преузмите обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Преузмите одлуку о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 31.03.2017.године

Редни број: 09/Р-2017

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке

Предмет јавне набавке:Набавка радова - Радови на одржавању хоризонталне саобраћајне сигнализације

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одговор на захтев за додатним информацијама - 18.04.2017.год.

Преузмите измену конкурсне документације од 20.04.2017.год.

Преузмите одговор на захтев за додатним информацијама - 24.04.2017.год.

Преузмите измену конкурсне документације од 25.04.2017.год.

Преузмите обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Преузмите одлуку о додели уговор - 22.08.2017.god.

Преузмите Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - 11.09.2017

Датум објаве: 24.03.2017.године

Редни број: 08/У-2017

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке

Предмет јавне набавке:Набавка радова - Одржавање светлосне сигнализације са набавком и уградњом делова

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 10.03.2017.године

Редни број: 07/Д-2017

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке- по овлашћењу града Чачка

Предмет јавне набавке:Набавка добара - Набавка електричне енергије за потребе јавне расвете на територији града Чачка за 2017.годину

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите измену конкурсне документације

Преузмите измену конкурсне документације(пречишћена верзија текста)

 Одговор на захтев за додатним информацијама

Преузмите измену конкурсне документације- од 06.04.2017.год.

Преузмите обавештење о продужењу рока за подношење понуда- од 06.04.2017.год

Одговор на захтев за додатним информацијама - 07.04.2017.године

Преузмите измену конкурсне документације- од 07.04.2017.год

Преузмите обавештење о продужењу рока за подношење понуда- од 07.04.2017.го

Преузмите обавештење о  закљученом уговору

Преузмите одлуку о додели уговора 

Датум објаве: 08.03.2017.године

Редни број: 06/Р-2017

Врста поступка: отворени поступак јавне набавке

Предмет јавне набавке:Набавка радова - Одржавање општинских и некатегорисаних путева на којима није завршна обрада у асфалтном застору, већ је коловоз у тампону / ризла, шљунак и сл.

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

 Одговор на захтев за додатним информацијама

 Преузмите измену конкурсне документације

Одговор на захтев за додатним информацијама

Преузмите измену конкурсне документације

Преузмите обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Преузмите одлуку о додели уговорa-21.08.2017

Обавештење о закљученом уговору о јавној набавци - 11.09.2017