Датум објаве: 16.05.2018.године

Редни број: 01/Д-2018,по овл. 

Врста поступка:  отворени поступак

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

Датум објаве: 03.11.2017.године

Редни број: 22/Д-2017- по овлашћењу

Врста поступка:  отворени поступак јавне набавке

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одговор по  захтеву заинтересованог лица за појашњењем конкурсне документације

Преузмите  одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору о јавној набавци

Датум објаве: 24.10.2017.године

Редни број: 21/Р-2017

Врста поступка:  отворени поступак јавне набавке

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору

 

Датум објаве: 23.10.2017.године

Редни број: 20/Р-2017

Врста поступка:  отворени поступак јавне набавке

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите одлуку о додели уговора

Преузмите обавештење о закљученом уговору о јавној набавци

Датум објаве: 11.10.2017.године

Редни број: 19/Р-2017

Врста поступка:  отворени поступак јавне набавке

 

Преузмите позив за подношење понуде

Преузмите конкурсну документацију

Преузмите Одлуку о обустави поступка јавне набавке

Преузмите Обавештење о обустави поступка јавне набавке