Градско веће Града Чачка расписује оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини. 

Локација се налази уз планирану Улицу бр.7  на к.п. бр. 5128/1 К.О. Чачак, површине 9131 м2.

Градско веће Града Чачка расписује оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини. Дан објављивања огласа је 12.07.2017. 

program 2015Програм пословања јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве "Градац" Чачак за 2016. годину.

KUPUSIJADA 2016

Оглас за прикупљање писмених понуда у поступку доделе локација за постављање угоститељских шатри за дане одржавања манифестације "Купусијада" дана 16. 17. и 18. септембра 2016. године у Мрчајевцима


На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. Гласник РС“ бр. 68/2015), чл. 6. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. Гласник РС“ број 17/2016), Јавно предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, дана 30.03.2016. године,