Градско већеграда Чачка на седници одржаној дана 30.12.2015године донело је оглас ради прикупљања понуда за доделу у закуп локација за постављање аутобуских стајалишта.

Градско веће града Чачка донело је Програм постављања аутобуских стајалишта на теритоји Града Чачка за 2015. годину.

ЈП „Градац“ је, на седници одржаној 8.12.2015. године, донео Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.