KUPUSIJADA 2016

Оглас за прикупљање писмених понуда у поступку доделе локација за постављање угоститељских шатри за дане одржавања манифестације "Купусијада" дана 16. 17. и 18. септембра 2016. године у Мрчајевцима


На основу члана 18. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. Гласник РС“ бр. 68/2015), чл. 6. Уредбе о интерном конкурсу („Сл. Гласник РС“ број 17/2016), Јавно предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиште и путеве „Градац“ Чачак, дана 30.03.2016. године,

Градско већеграда Чачка на седници одржаној дана 30.12.2015године донело је оглас ради прикупљања понуда за доделу у закуп локација за постављање аутобуских стајалишта.

Градско веће града Чачка донело је Програм постављања аутобуских стајалишта на теритоји Града Чачка за 2015. годину.

ЈП „Градац“ је, на седници одржаној 8.12.2015. године, донео Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.