Градско већеграда Чачка на седници одржаној дана 30.12.2015године донело је оглас ради прикупљања понуда за доделу у закуп локација за постављање аутобуских стајалишта.

На основу члана 28. Одлуке о постављању привремених објеката на територији града Чачка („Сл. лист града Чачка“ 5/2011)и члана 3. Програма  постављања аутобуских стајалиштана територији града Чачказа 2015. годину („Сл. лист града Чачка“ бр.17/2015), Градско већеграда Чачка на седници одржаној дана 30.12.2015године донело је оглас ради прикупљања понуда за доделу у закуп локација за постављање аутобуских стајалишта на територији Града Чачка за 2016. годину.

Оглас преузмите са овог линка.