ЈП „Градац“ је, на седници одржаној 8.12.2015. године, донео Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.

На основу члана 16. став 1. Закона о заштити узбуњивача („Сл. гласник РС“, бр. 128/2014) и члана 2. Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених  („Сл. гласник РС“, бр. 49/2015), и члана 35. Статута Јавног предузећа за урбанистичко и просторно планирање, грађевинско земљиштеипутеве „Градац“ Чачак („Сл. лист града Чачка“ бр. 16/13), Надзорни Одбор ЈП „Градац“ је, на седници одржаној 8.12.2015. године, донео Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања. 

Правилник преузмите са овог линка.