На основу Решења Градског већа града Чачка бр.06-186/2022-III  од 10.11.2022.год. ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК расписује:

 

ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

Оглас преузмите са овог линка

Образац пријаве