Градско веће Града Чачка расписује оглас за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини. Дан објављивања огласа је 29.10.2021. 

Оглас преузмите са овог линка

Образац пријаве