Исправка огласа за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини који је расписало Градско веће града Чачка.

Текст исправке