На следећим линковима можете преузети садржаје плана детаљне регулације "Центар Чачка-Стари град 1":

Текстуални део плана

На следећим линковима можете преузети садржаје плана детаљне регулације за индустријску зону „Цер“:

Текстуални део плана

На следећим линковима можете преузети садржаје план детаљне регулације ХИ "Први мај":

Текстуални део плана

На следећим линковима можете преузети садржаје план детаљне регулације к.п.бр.4935 и др. КО Чачак у оквиру ДУП-а делова МЗ "Трећи децембар" и МЗ "Алваџиница":

Текстуални део плана

На следећим линковима можете преузети садржаје план Детаљне регулације, "Кошутњак II":