На следећим линковима можете преузети садржаје плана детаљне регулације "Локација 1" "WISSOL":

На следећим линковима можете преузети садржаје плана детаљне регулације "Локација 1" измене и допуне ДУП-а "ФРА":

На следећим линковима можете преузети садржаје плана детаљне регулације "Локације 1" измене и допуне ДУП-а "Палилула":

На следећим линковима можете преузети садржаје плана детаљне регулације "Центар II":

На следећим линковима можете преузети садржаје плана детаљне регулације "Центар III":