Служба за опште послове обавља следеће послове из делатности Јавног предузећа "Градац":

 

  • Послови из области радних однос
  • Административно - технички послови
  • Експедиција и пријем поште, вођење деловодног протокола и архивске књиге
  • Дактилографски послови
  • Коришћење возног парка и техничке исправности возила
  • Послови одржавања хигијене.
Запослени у овој служби су:
 
  1. Душица Петровић,  проф.разр наставе- технички секретар